Change of Address Notification

Sisäänmuuttoilmoitus

Jokaisen huoneistoon muuttavan henkilön tulee täyttää muuttoilmoitus taloyhtiölle.
Muista tehdä myös virallinen muuttoilmoitus suoraan Postiin / maistraattiin.

Ilmoitus syntyneestä lapsesta

Syntyneestä lapsesta on tehtävä ilmoitus heti lapsen syntymän jälkeen. Ilmoitus tehdään
asiakaspalveluumme
 muuttoilmoituslomakkeella.

Poismuuttoilmoitus

Jokaisen huoneistosta pois muuttavan tulee tehdä poismuuttoilmoitus taloyhtiölle.

Muut muutokset asukasmäärissä

Tilapäisistä poissaoloista (yli 3 kk) ja kuolemantapauksista tulee ilmoittaa asiakaspalveluumme.

Vastikkeet ja maksut

Vastikkeiden ja vesimaksujen maksamisesta vastaa aina osakas. Erikseen sovittaessa vesimaksut voidaan periä asukkaalta, mutta osakkaan tulee tehdä valtuutus maksujen perimiseen. Sauna- ja autopaikkamaksut peritään ensisijaisesti autopaikan/saunan käyttäjältä. (rivivaihto) Maksujen maksajan tulee aina tarkistaa, että maksulomakkeen summat ja maksajatiedot on merkitty oikein.

Change of Address Notification *

INOUT

Old address

New address

Persons moving (information of the notifier first)

Additional information


permanenttemporary


ownertenantOther


NoYes


The housing association charges a water fee from the apartment owner

Can the master key be used for changing the name on the door: *

YesNo

If necessary, the service company will open the door during the name change

(Contact customer service for sauna shifts and parking spaces)