MUUTTOILMOITUS

Sisäänmuuttoilmoitus

Jokaisen huoneistoon muuttavan henkilön tulee täyttää muuttoilmoitus taloyhtiölle.
Muista tehdä myös virallinen muuttoilmoitus suoraan Postiin / maistraattiin.

Ilmoitus syntyneestä lapsesta

Syntyneestä lapsesta on tehtävä ilmoitus heti lapsen syntymän jälkeen. Ilmoitus tehdään
asiakaspalveluumme
 muuttoilmoituslomakkeella.

Poismuuttoilmoitus

Jokaisen huoneistosta pois muuttavan tulee tehdä poismuuttoilmoitus taloyhtiölle.

Muut muutokset asukasmäärissä

Tilapäisistä poissaoloista (yli 3 kk) ja kuolemantapauksista tulee ilmoittaa asiakaspalveluumme.

Vastikkeet ja maksut

Vastikkeiden ja vesimaksujen maksamisesta vastaa aina osakas. Erikseen sovittaessa vesimaksut voidaan periä asukkaalta, mutta osakkaan tulee tehdä valtuutus maksujen perimiseen. Sauna- ja autopaikkamaksut peritään ensisijaisesti autopaikan/saunan käyttäjältä. (rivivaihto) Maksujen maksajan tulee aina tarkistaa, että maksulomakkeen summat ja maksajatiedot on merkitty oikein.

Muutto on *

SisäänmuuttoPoismuutto

Vanha osoite

Uusi osoite

Muuttavat henkilöt (ilmoittajan tiedot ensimmäiseksi)

Täydentäviä tietoja


vakituistaväliaikaikaista


omistajavuokralainenmuu


EiKyllä


Taloyhtiö perii vesimaksun huoneiston omistajalta.

Saako käyttää yleisavainta? *

KylläEi

Huoltoyhtiö avaa oven tarvittaessa nimen vaihdon ajaksi

(Ota yhteyttä asiakaspalveluun saunavuoroista ja autopaikoista)